Svanen

Svanen
Svanen är en officiell nordisk miljömärkning som togs fram 1989 av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter att göra val som är bra för miljön. Svanenmärkningen förvaltas i Sverige av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige och verkar på uppdrag av regeringen och är således utan bransch- eller vinstintresse. Den övergripande ambitionen med Svanen är ett mer hållbart samhälle med mindre miljöpåverkan. Kriterierna för en Svanenmärkning tar hänsyn till en produkts hela livscykel. Men kraven varierar beroende på vilken produktgrupp som den avser. I dag kan nästan 200 olika varor eller tjänster märkas med Svanen. Alltifrån tvättmedel till hotell och restauranger kan bli Svanenmärkta. I Sverige finns det fler än 10000 Svanenmärkta produkter i Sverige.
Källa: http://www.svanen.se/

Häxan - nya magiska kurer. Anrika Häxan. Reformerad för att tackla tidens husliga och världsliga åkommor. Med ett uppgraderat och utökat sortiment av naturnära produkter förvandlas hushållsrutinerna till en förtrollande ritual. Som förr, fast bättre.

5 Varor

Stigande ordning

5 Varor

Stigande ordning