Personuppgiftspolicy

 

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller för varumärket Happy Green, som ägs av Glimja AB (org. nr. 556891-7867) (”Happy Green”, “vi”). I policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du köper en produkt i vår webbshop på www.happygreen.se, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, besöker vår webbsida eller kontaktar vår kundtjänst. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Under de olika rubrikerna nedan kan du läsa mer om hur Happy Green använder dina personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

När du surfar på vår webbsida använder vi oss av cookies; läs mer om detta nedan och i vår cookiepolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som Happy Green huvudsakligen samlar in och behandlar.

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter. Om du endast är prenumerant på vårt nyhetsbrev samlar vi bara in din e-postadress. Vi behandlar inte ditt personnummer.
 • Uppgifter kopplade till kundkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in för- och efternamn, e-postadress och lösenord, samt annan information du lägger till i din profil. Via ditt konto kan du även se din köphistorik och eventuella inställningar som du gör.
 • Ålder, kön, geografisk placering och statistik (demografiska data). Om du är kund hos oss samlar vi i vissa fall in uppgifter om ålder,kön, geografisk placering samt statistik om det område där du bor.
 • Betalning. Betalning av den vara du beställt sker via vår betalpartner Klarna som samlar in nödvändig betalningsinformation för att genomföra betalningen och eventuellt för att kunna bedöma din kreditvärdighet. Mer information om hur Klarna hanterar din information finns på www.klarna.com/se/dataskydd/.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in information om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in information om hur du använder vår webbsida, t.ex. information om de funktioner som du använder, vilka delar av vår webbsida du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar).
 • Intressen. Utifrån uppgifter om din köphistorik hos oss och vilka delar av ett nyhetsbrev eller vår webbsida du klickat på kan vi komma att anpassa våra erbjudanden till dig.
 • Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden.

 

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post och SMS så kommer vi att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Uppgifter från dig

 • Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du gör ett köp i vår webbshop eller när du skapar och använder ett kundkonto, registrerar dig för ett nyhetsbrev eller när du t.ex. kontaktar vår kundservice.
 • Användning av webbsida m.m. Vi samlar in intressen och enhets- och användningsdata genom att registrera hur du interagerar med oss. Insamlingen görs exempelvis genom användning av teknik som cookies på vår webbsida och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress och språkinställningar.

Uppgifter som inhämtas från externa källor

Happy Green kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men kan exempelvis inkludera:

 • När du kör ett köp på vår webbshop samlar vi in namn, adressuppgifter och e-postadress från Klarna för att kunna administrera ditt köp, te.x. kommunicera om och leverera din order. För övriga uppgifter som lämnas i Klarnas betalningformulär och som är nödvändiga för genomförande av betaltransaktionen är Klarna personuppgiftsansvarig.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister)

 

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

 

Hur använder vi personuppgifterna?

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål Happy Green behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Fullgörande av avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). I vissa fall baseras behandlingen på att den är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse ("Rättslig förpliktelse") och vissa fall kan den baseras på ditt samtycke ("Samtycke").

Vi har gjort vår bedömning av "Berättigat intresse" utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta våra kunders och användares önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av våra produkter och tjänster och att kunna uppnå relevans i erbjudanden till dig. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

 • Tillhandahålla produkter, tjänster och kundsupport. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp och för att förse dig med våra tjänster och produkter samt för att tillhandahålla kundservice. Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din adress för att vi ska kunna skicka en vara som du har beställt. Behandling som vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport.
 • Kundkonto. Vid registrering av kundkonto hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och tillhörande uppgifter. När du loggar in på ditt kundkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post och SMS för att påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt eller leverera ett nyhetsbrev som du har anmält intresse för. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.
 • Marknadsföring och personligt anpassade erbjudanden. Vi använder olika kanaler för marknadsföring av våra produkter och tjänster, t.ex. e-post och SMS. Vi kan komma att anpassa våra erbjudanden till dig baserat på vad du tidigare köpt och visat intresse för på vår webbsida och i våra nyhetsbrev samt demografisk data såsom ålder, kön och geografisk placering. Vi skickar endast marknadsföring om du har tackat ja till att få marknadsföring från oss. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post eller SMS så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.
 • Produktförbättring. Vi använder t.ex. din användningsdata för att förbättra våra befintliga tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad "Business Intelligence"). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

Särskilt om Facebook pixeln

Vi använder ett verktyg som kallas Facebook-pixeln. Facebook-pixeln används för att kunna visa bättre annonser för dig på Facebooks plattform utifrån ditt beteende på vår webbsida. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare på https://www.facebook.com/policy.php. Du kan läsa om hur du ändrar dina inställningar på ditt Facebook-konto under avsnittet “Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?”

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig eller, om det krävs, be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används främst för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på vår webbsida, för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I sammanfattningen nedan samt i Happy Greens Cookie Policy hittar du mer information om cookies och lokal lagring av data. Vissa cookies som vi använder är så kallade tredjepartscookies.

 • Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbsida. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in på ditt kundkonto varje gång du besöker oss, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort och eventuella varor i din kundvagn.
 • Anpassning och marknadsföring m.m. Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av vår webbsida, bl.a. baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på vår webbsida och i våra nyhetsbrev. På detta sätt kan vi presentera produkter som vi tror är relevanta för dig. Vi kan också använda denna information för att anpassa våra erbjudanden till dig utifrån vad vi tror att du är intresserad av. Vissa cookies registrerar om en varukorg har övergivits (så att vi kan påminna dig).
 • Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur vår webbsida används samt sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare samt att identifiera och åtgärda problem. Olika verktyg används för olika syften. Google Analytics används t.ex. för att förbättra webbsidan och vårt sortiment baserat på besökarnas beteende. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Hur delar vi dina personuppgifter?

Det kan ibland vara nödvändigt för Happy Green att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning, vilket vi beskriver närmare nedan.

Klarna

Den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp delas med vår betalpartner Klarna för genomförande av betalning. För genomförande av betaltransaktionen är Klarna personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Distributionsbolag

Dina personuppgifter delas även med det distributionsbolag som ska leverera varan samt för hantering av eventuell retur, t.ex. Postnord, DHL och Budbee. För genomförande av leveransen är distributionsbolaget personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Leverantörer som behandlar data för vår räkning

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. vårt lager för de ska kunna ombesörja leverans, kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Övriga eventuella delningar

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?

 • Kundtjänst. Du är alltid välkommen att kontakta Happy Green via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter du har under avsnittet ”Dina individuella rättigheter” och hur du hittar oss under avsnittet "Kontak för utövande av dina rättigheter"
 • Kundkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter via ditt kundkonto.
 • Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan.
 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår cookiepolicy.
 • Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.
 • Facebookpixeln. Du kan även ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook genom att gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från "Tillåtet" till "Inte tillåtet" för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ds/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under avsnittet ”Kontakt för utövande av dina rättigheter”.

Samtycke

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. 

Registerutdrag och rätt till information om behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. 

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet är dock inte absolut. Rätten till radering gäller som utgångspunkt om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in, 
 • du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på,
 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,
 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade, 
 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om förutsättningarna ovan inte är uppfyllda kan vi neka din begäran om radering, t ex om uppgifterna fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade. Det finns också vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig 

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex måste vi spara spara uppgifter om transaktioner i 7 år för att uppfylla bokföringslagens regler,
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t ex om vi hamnar i tvist med dig.

I GDPR kan undantag för rätten till radering också göras om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Dessa undantag blir dock sällan eller aldrig tillämpliga i vår verksamhet. 

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 

 • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
 • Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll. 

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Invändning

Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring via post, e-post, sms och telefon, inklusive profilering för dessa ändamål, och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. Denna rättighet är absolut.

Du kan också invända mot annan behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Klagomål till IMY

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran inom en månad. Tiden för återkoppling kan förlängas med ytterligare två månader vid särskilt komplicerade begäran eller vid ett stort antal begäran. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ utan att kompletterande uppgifter används.

Var sparar och behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för support samt utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics (se mer om ändamålen under “Hur vi använder personuppgifter” och “Cookies och lokal lagring av data”). Google Analytics lagrar data för vår räkning i flera länder, bland annat USA. Mer information om Googles datacenter och var de finns hittar du här: https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Google använder i sin tur olika underbiträden som behandlar data i olika länder. Mer information om dessa underbiträden och var de finns hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

De standardavtalsklausuler som tillämpas när vi använder Googles tjänster hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna. Vilken gallringsfrist som används bestäms i regel utifrån vilken typ av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen.

Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring

Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden du är aktiv och öppnar de nyhetsbrev som du har valt att få från oss och upp till 24 månader därefter under förutsättning att du inte invänt mot direktmarknadsföringen. Om du invänder mot direktmarknadsföringen upphör behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål (läs mer under avsnittet "Dina individuella rättigheter").

Reklamation

Vi sparar dina kontaktuppgifter och uppgifter om köp under reklamationsfristen, dvs. 36 månader, för att hantera eventuella reklamationer.

Uppgifter kopplade till kundkonto

Om du har registrerat ett kundkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 24 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring.

Övrigt

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakt för utövande av dina rättigheter

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under avsnittet "Dina individuella rättigheter").

E-post: [email protected]

Telefon: 08-4506060

Postadress: Happy Green, Rådmansgatan 16, 205 05 Malmö

Kontakt för dataskyddsfrågor i övrigt

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vill ha hjälp att utöva dina rättigheter eller om du har ett klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsteam.

E-post: [email protected] 

Vi har också ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har som uppgift att övervaka och stötta organisationen i efterlevnaden av GDPR. Hit kan du vända dig om du t ex har synpunkter eller frågor om vår personuppgiftsbehandling. Om du särskilt vill vända dig till dataskyddsombudet, skicka ett mejl till [email protected]

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan och/eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft om det krävs enligt lag.

Senaste version: 02/11/2022