Iris Hantverks design har utvecklats genom åren men än idag använder borstbindarna den traditionella borstbindningsteknik som använts i över hundra år. Borstarna dras för hand i mestadels naturmaterial. 

Berättelsen om Iris Hantverk

Mer handgjort än såhär blir det inte. I slutet av 1800-talet startades ett litet borstbinderi i Stockholm. Det blev en lyckad rörelse, så lyckad att den finns än idag. Nu, som då dras varje borste för hand av människor som saknar synförmåga. Handgjort och fingertoppskänsla får här en ny dimension.

Iris Hantverk har starka band till och delar sin historia med Synskadades Riksförbund. Under 1800-talet började Sverige förändras från att ha varit ett jordbrukarland till att bli ett industrisamhälle. Folk flyttade in till städerna och vår arbetarrörelse växte fram.

1870

Doktor Axel Beskov tog initiativet till grundandet av Manillaskolan - ett arbetshem för blinda i Stockholm. Till en början var det nio personer. De flesta bodde på hemmet.

1889

En grupp synskadade hantverkare grundade en politisk oberoende organisation, De Blindas Förening. Vars syfte var att tillgodose och uppmuntra, den annars till stor del isolerade grupp synskadade, till att aktivt kunna delta i samhället i olika sociala sammanhang såsom musiktillställningar och föreläsningar men främst lika rätt till anställning och arbete.

1902

Det beslutades att material för borstbinderi och korgmakning skulle köpas in gemensamt för att pressa priser och säljas till synskadade hantverkare till inköpspris. En stor del av arbetet kom att kretsa kring utvecklandet av stöd till hantverkarna och deras möjlighet att leva av sitt arbete. 

1906

En fastighet köptes på Majorsgatan 12 och där samlades en rad verksamheter: kontor och bibliotek, borstbinderi, lager, råmaterialförsäljning samt butik. Så lades grunden för Iris hantverks verksamhet.

 

Idag arbetar 17 anställda i Iris Hantverk. Grunden i verksamheten är borstbinderiet på Sandsborgsvägen i Enskede - här binder 6 synskadade hantverkare från flera olika kulturer borstar enligt gammal hantverkstradition. Iris Hantverk samarbetar också med synskadade hantverkare i Estland som även dom har en sammanlänkad historia med synskaderörelsen.

Iris Hantverk värnar om hantverkarna och borstbinderiets fortlevnad. Väldigt många uppskattar den känslan och kvaliteten som en handdragen borste i naturmaterial ger. Visionen och målet är att få återväxt i det traditionella hantverksyrket som borstbinderiet är. Detta genom att föra ut hantverkarnas gedigna kunnande i produkter av funktionell och god design i kombination med kvaliteten av naturmaterial.