CE

CE
CE (Conformité Européenne) är en märkning som innebär att tillverkaren eller importören av en produkt intygar att den följer EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är också ett handelsmärke vilket betyder att en produkt märkt med CE kan säljas fritt inom EU. CE-märkningen infördes i början av 1990 som ett sätt för alla tillverkare att visa att deras produkt överensstämmer med de krav som EU-direktiven ställer. EU har tagit fram ett 20-tal direktiv och i Sverige svarar Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Läkemedelsverket för tillsynen av dessa.
OrganiCup tillverkar hållbara menskoppar av 100% mjuk silikon som är fri från kemikalier och andra tillsatser. Menskoppen från OrganiCup är ett alternativ till tamponger, bindor och andra menstruationsprodukter. OrganiCup vill ändra det sätt menstruationen påverkar ditt liv, din kropp och vår miljö. De vill skapa en New Period för menstruationen.

4 Varor

Stigande ordning

4 Varor

Stigande ordning