Astma & allergiförbundet

Astma & allergiförbundet
Astma- & allergiförbundet har sedan mitten av 1970-talet arbetat för att ge konsumenter produktrekommendationer med syftet att de som ser Svalanmärkta produkter ska känna sig hjälpta i sina val av produkter. När du ser Svalanmärkningen på en produkt kan du som konsument veta att produkterna är fria från parfymämnen och inte heller innehåller några allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall. Tänk dock på att det inte är en fullständig garanti för att en produkt ändå inte ger upphov till en reaktion hos dig som enskild individ, då alla människor reagera olika och enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten. Astma- & allergiförbundets Svalanmärkning kan ses som en vägledning för dig i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt.
OrganiCup tillverkar hållbara menskoppar av 100% mjuk silikon som är fri från kemikalier och andra tillsatser. Menskoppen från OrganiCup är ett alternativ till tamponger, bindor och andra menstruationsprodukter. OrganiCup vill ändra det sätt menstruationen påverkar ditt liv, din kropp och vår miljö. De vill skapa en New Period för menstruationen.

4 Varor

Stigande ordning

4 Varor

Stigande ordning