Fairtrade

Fairtrade
Fairtrade är en internationell märkning som innehåller krav för att odlare och anställda ska ges möjlighet att få bättre förutsättningar att med egen kraft kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade-märkningen syftar till att stärka och främja demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion medan barnarbete och diskriminering motverkas. Fairtrade är en oberoende certifiering som har det uttalade målet att stärka människors inflytande och handlingskraft och samtidigt motverka fattigdom med det övergripande syftet att skapa förändring och utveckling. Fairtrade vill också öppna upp för en internationell handel som bygger på mänskliga rättigheter och omtanke om miljön för att uppnå en hållbar handel som syftar till att gynna första ledet i handelskedjan där villkoren oftast är som sämst. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kunskap om sina rättigheter, en stärkt position på världsmarknaden och större och bättre försörjningsmöjligheter. Ser du en Fairtrade-märkning på en produkt kan du känna dig förvissad om att den följer Fairtrades standarder för hållbar handel och produktionsvillkor. Källa: https://fairtrade.se/

Cultivator tillverkar ekologiska örthårfärger är växtbaserade, naturliga och fria från kemikalier. Hårfärgerna går inte in i stråna utan lägger sig som en yta runt dem, därför ger de även håret näring och gör det glansigt och vackert. Cultivators har certifieringar som Ecocert Cosmos Organic, USDA organic och Cruelty Free.

9 Varor

Stigande ordning

9 Varor

Stigande ordning