Internationella mensdagen 28 maj 2019

Den 28 maj, 2019, är det dags för Internationella mensdagen och årets tema är No More Limits och vill belysa de problem som mensen kan medföra för kvinnor runt om I världen och hur de kan stå I vägen för kvinnors möjligheter att uppnå sina drömmar. Happy Green vill tillsammans med OrganiCup bidra till Internationella mensdagen.

No More Limits

Internationella mensdagen har instiftats för att belysa de utmaningar och lösningar på problem som kvinnor och flickor runt om i världen upplever kopplat till mensen och menstruationen. Årets tema för Internationella mensdagen är No More Limits och handlar om att utmaningarna som finns kopplade till mensen och menstruationen inte längre ska stoppa kvinnor och tjejer från att uppnå sina drömmar och mål i livet.

Mensen och menstruationen är en av de allra mest naturliga funktionerna i livet och är en symbol för fertiliteten och livet och några som drabbar hälften av jordens befolkning. Internationella mensdagen syftar till att belysa hur problem kopplade till mensen och menstruationen hindrar kvinnor och tjejer från att leva ett fullgott liv.

Köp en, skänk en

Vi på Happy Green tycker inte att mensen ska hindra någon att leva ett gott liv och därför skänker vi, tillsammans med OrganiCup, 1 menskopp för varje menskopp vi säljer under Internationella Mensdagen. Menskopparna kommer doneras till OrganiCups partner WiseEconomy och implementeras i deras pilotprojekt i Namibia. Projektet syftar till att utbilda pojkar och flickor i frågor som rör menstruationen och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.