Non GMO

Non GMO
Non-GMO Project är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för att sprida kunskapen hos konsumenter om non-GMO-produkter genom en märkning som visar verifierade non-GMO-produkter för konsumenter. Non-GMO Project Verified är deras märkning och är en av de snabbast växande märkningarna i världen som berör livsmedelsprodukter. För att få en Non-GMO Project Verified-märkning krävs att en produkt uppfyller de kriterier som finns i The Non-GMO Project Standard. Kriterierna i standarden har tagits fram av ledande experter inom livsmedelsindustrin för att hjälpa och informera konsumenter om vilka produkt...
Visa hela texten
er som är fria från GMO (Genetisk Modifierade Organismer) i livsmedelsprodukter. Ser du en Non-GMO Project Verified-märkning på en livsmedelsprodukt så vet du att den inte innehåller någon GMO.
Källa: https://www.nongmoproject.org/

...

39 Varor

Stigande ordning

39 Varor

Stigande ordning