EU Ecolabel

EU Ecolabel
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke och kraven omfattar en produkt eller tjänst från tillverkning till avfall. För att en vara eller en tjänst ska få licensieras med EU Ecolabel behöver den uppfylla miljökrav, funktionskrav och kvalitetskrav. EU Ecolabel fungerar precis på samma sätt som Svanen-märkningen och är en Typ 1-miljömärkning. Det innebär att en produkt eller tjänst granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Då Svanen är mer etablerad i Sverige, och fyller samma funktion, är EU Ecolabel-märkningar på en produkt eller en tjänst tämligen ovanliga att hitta i Sverige. De produkt-områden i Sverige som EU Ecolabel-märkningen är vanligast är textilier, skor och färger.

...

13 Varor

Stigande ordning

13 Varor

Stigande ordning