Astma & allergi Danmark

Astma & allergi Danmark
Astma & Allergi Danmark är en organisation som arbetar för att upplysa konsumenter om vilka produkter som är bra ur allergisynpunkt. Deras symbol är Den Blåa Kransen och ser du den symbolen på en produkt vet du att den inte innehåller ämnen och allergener som gett upphov till en allergisk reaktion hos människor. Astma & Allergi Danmarks märkning är inte en fullständig garanti på att en produkt inte kan ge upphov till en allergisk reaktion hos den enskilda individen, men märkningen Den Blåa Kransen är ett effektivt riktmärke. Produkter som har fått märkningen Den Blåa Kransen innehåller inte ämnen som uppvisat allergisk reaktion hos flera personer. Därför tillåts inte ämnen som till exempel syntetiska och naturliga parfymer, Kolofonium, Kathon, MI och MCI.

...

7 Varor

Stigande ordning

7 Varor

Stigande ordning